วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2557

งานกลุ่ม: การค้นหาคำหลักและการโพสต์โดยใช้แฮชแท็ก

 
ตัวอย่างการค้นหาคำหลักและการโพสต์โดยใช้แฮชแท็ก

วันอังคารที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2557

Presentation 2

วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2557
กลุ่มเวลา
1Afterlife T shirt10:00-10:20
2Crocodile five10:20-10:40
3DUDE10:40-11:00
4happyshop11:00-11:20
5KiiiSShopp11:20-11:40
6MyStyleMyShop11:40-12:00
7Rakkeaw12:00-12:20
กลุ่มเวลา
1Abandon Bag14:40-15:00
2Babyliss hair15:00-15:20
3Friendly pet15:20-15:40
4N&N15:40-16:00
5PUBLICOPTIC16:00-16:20
6Shine16:20-16:40
7stop16:40-17:00
วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2557
กลุ่มเวลา
1คนแคระelectro09:40-10:00
2Enjoy shopping10:00-10:20
3MCSG10:20-10:40
4Mobile case10:40-11:00
5Q good shop11:00-11:20
6Sweet eye11:20-11:40
7Teddy211:40-12:00
8Nossa nossa case12:00-12:20
กลุ่มเวลา
12Shop13:30-13:45
2หยุมหยิม13:45-14:00
3Awesome14:00-14:15
4be happy14:15-14:30
5Chic2handshop14:30-14:45
6Delicious14:45-15:00
7Istylemodern15:00-15:15
8Ladyshop15:15-15:30
9Marketing ปี415:30-15:45
10My shirt15:45-16:00
11SmartTechMobile16:00-16:15
ขอให้มาตามวันและเวลาที่กำหนด